Metoda

metoda

OST to innowacyjna metoda dla konferencji i organizacji. Angażuje wszystkich uczestników w bezpośredni dialog i doprowadza do prawdziwych wniosków. Zajmują się oni tylko tym, co dla nich najważniejsze. Używana jest w 140 krajach świata.

 idea, historia, zastosowania