Wrocław 2011

Grupa Open Space Polska

24 uczestników

Temat: Pierwsza ogólnopolska Open Space o Open Space

Prowadzący: Agnieszka Pawlik 
Asystenci: Agnieszka Pawlik, Edyta Dec, Ewa Jankowska, Michał Braun