Krośnice 2011

Gminny Zespół Kultury i Bibliotek CETS

22 uczestników

Temat: „Today & Future”, konferencja międzynarodowa

Prowadzący: Agnieszka Pawlik
Asystenci: Marcin Świerczyński, Ilona Czarnuch