Krośnice 2011

Krosnice2011Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej Dolina Baryczy

46 uczestników

Temat: Lokalne Forum „Razem dla rozwoju młodych”

Prowadzący: Agnieszka Pawlik
Asystenci: Ilona Czarnuch, Andrzej Pietryka, Szymon Górnicki, Kamila Raczyńska