Katowice 2011.10.11

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

25 uczestników

Temat: Cyfrowe umiejętności – globalne możliwości. Program dla poprawy e-kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich

Prowadzący: Piotr Banach
Asystenci: Anna Janowicz, Agnieszka Kauczyńska, Marta Michalska, Krzysztof Miklas