Pniewy 2006

small_urszulankiZgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK

50 uczestników

Temat: Zaufać w codzienności - radykalizm, a (i) świadectwo osobiste i wspólnotowe

Prowadzacy: Piotr Banach
Asystenci: Beata Gładka