Paweł Pławiak

pawelplawiakAbsolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Autoryzowany trener Microsoft i Training and Development Manager w firmie Compendium - Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. jak również wykładowca akademicki.
Posiada certyfikaty  MCP, MCSA, MCSE, MCTS, MCITP, MCT a od lipca 2009 roku MVP w kategorii Directory Services.

Regularnie uczestniczy w wielu projektach i wdrożeniach, gdzie pełni rolę konsultanta rozwiązań opartych o platformę serwerową Windows. Stale poszukuje nowych obszarów, gdzie przekazywanie wiedzy z praktycznymi umiejętnościami pozwala potwierdzać, że to co robi jest jego pasją. Aktywna współpraca z firmą Microsoft daje mu szerokie możliwości realizacji swoich zainteresowań w zakresie analizy produktów szkoleniowych. Twórca wielu autorskich programów w zakresie certyfikacji zawodowej Microsoft. Nieprzerwanie, od momentu inauguracji w maju 2008 roku współprowadzi Warszawską Grupę Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW). Prywatnie pasjonat karawaningu. Od roku 2003 certyfikowany facylitator open space technology.