Ewelina Dudkiewicz

ewelinadudkiewiczAbsolwentka Technikum Hotelarskiego, obecnie studiuje Administrację Publiczną w Łodzi. Pracuje w kutnowskiej strefie ekonomicznej, w „DS Smith” jako pomocnik administracyjny.

Szczęśliwa mężatka, urodzona w Kutnie. Obecnie mieszka w Górze Świętej Małgorzaty między Łęczycą a Piątkiem.