Renata Wieczorkowska

wieczorkowskarenataStudentka II roku Administracji na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania: wiedza o społeczeństwie, politologia, polityka regionalna, podstawy prawa, lektura książek podróżniczych i historycznych  z okresu PRL.  Plany na przyszłość…? Zdobywanie doświadczenia z zakresu administracji samorządowej, tudzież  rządowej oraz działalność charytatywna na rzecz dzieci.

Urodziła się w Kutnie, obecnie mieszka w Warszawie.