Konferencje Open Space

OST dla firm

Przykładowe zastosowania OpenSpace dla firm:

 • poprawy komunikacji między poszczególnymi działami
 • planowania rozwoju firmy lub budowaniu strategii sektorowych
 • kreowania i wdrażania nowych produktów
 • fuzji dwóch lub więcej firm i integracji środowisk
 • poprawy funkcjonowania systemów
 • szukaniu pomysłów na wyjście z kryzysu
 • inspiracji i motywacji pracowników
 • spotkań z otoczeniem firmy

OST dla gmin i powiatów

Przykładowe zastosowania OpenSpace dla gmin i powiatów:

 • konsultacji strategii rozwoju z mieszkańcami i partnerami instytucjonalnymi
 • znajdywania rozwiązania problemu wraz z mieszkańcami
 • poprawy funkcjonowania i komunikacji w ramach zespołu pracowników
 • planowania projektów europejskich wraz z partnerami
 • komunikacji i opracowywaniu projektów z jednostkami organizacyjnymi

OST dla wspólnot

Przykładowe zastosowania OpenSpace dla wspólnot:

 • wspólnot parafialnych przy rozwiązywaniu problemów
 • spotkań różnych wspólnot, np. religijnych, do budowania dialogu i porozumienia
 • wszelkich innych wspólnot z ich otoczeniem, jeśli potrzebne jest rozwiązanie wspólnego problemu lub zaplanowanie zmiany/rozwoju

OST dla organizacji pozarządowych

Przykładowe zastosowania OpenSpace dla organizacji pozarządowych:

 • planowania projektów społecznych wraz z zespołami, grupą docelową i szerszym otoczeniem
 • realizacji projektów europejskich, gdzie potrzebna jest płaszczyzna spotkania i dialogu
 • usprawnienia wewnętrznej pracy organizacji, np. komunikacji lub strategii
 • rozwiązywania konkretnych problemów społecznych
 • organizacji spotkań międzysektorowych, np. z samorządem lub biznesem
 • spotkań kilku organizacji w celu wspólnym dla wszystkich